Thursday, July 26, 2007

Bugtong hininga

Isang gabing mapangulila
mga matang patuloy na lumuluha
pusong naghahanap ng pang-uunawa
sumisigaw ng pagsumong mahirap ikaila

Naisin mang pumikit at lumimot
Sugat ng puso ay sadya paring kumikirot
Nanaising maglakbay ng walang hanggan
masagot lamang ang katanungang tilang walang kasagutan

Sa gabing mapangulila
mga matay patuloy paring lumuluha
ngunit sa kabila ng kaguluhan bumabatid sa isipan
hawak parin ang dasal ng walang hanggang kasiyahan

0 comments: